Курс JS Advanced - февруари 2018

Курс JS Advanced - февруари 2018

JS Advanced - февруари 2018

20 февруари 2018 9 кредита

За курса

Умения, които ще придобиеш

  • Работа с обектния модел DOM и събития
  • Използване на библиотеката jQuery
  • Дефиниране на JS класове, наследяване и прототипни вериги
  • Работа с IIFE и closures
  • Използване на модули и транспилатори
  • Компонентно тестване (unit testing)

Занятията ще се провеждат в сградата на Софтуерния университет както следва:

  • Лекции - всеки вторник и петък от 13:30 до 17:3часа, зала Open Source Lab;
  • Упражнения- всеки понеделник и четвъртък от 18:00 до 22:00 часа, зала Open Source Lab.
Програмата за всяко занятие по ден и час ще бъде обявена скоро.