Курс JS Advanced - юни 2018

Курс JS Advanced - юни 2018

JS Advanced - юни 2018

JS Advanced - юни 2018 icon

За курса

Умения, които ще придобиеш

  • Работа с асоциативни масиви и множества
  • Работа с JSON формат
  • Текстообработка и регулярни изрази
  • Работа с променливи, оператори, изрази, масиви и матрици
  • Програмна логика с цикли, условни конструкции и функции
  • Базово програмиране на езика JavaScript

Подробна програма ще бъде качена скоро на страницата на курса.

Занятията за курса ще се провеждат както следва:

  • Упражнения - всеки понеделник и четвъртък от 13:30 до 17:3часа, зала Open Source Lab;
  • Лекции - всеки вторник и петък от 18:00 до 22:00 часа, зала Open Source Lab.