C# Advanced - септември 2018
Loading...

C# Advanced - септември 2018

C# Advanced - септември 2018 icon

За курса

Умения, които ще придобиеш

 • Работа със стандартната библиотека на .NET платформата
 • Използване на правилните структури от данни
 • Обръщане на внимание на бързодействието на кода
 • Поглед над граничните случаи
 • Работа с и обработка на низове
 • Основи на функционалното програмиране
 • Работа със стандартната библиотека на .NET платформата
  Използване на правилните структури от данни
 • Обръщане на внимание на бързодействието на кода
  Поглед над граничните случаи
 • Работа с и обработка на низове
  Основи на функционалното програмиране

Занятията ще се провеждат в сградата на Софтуерния университет както следва:

 • Лекции - всеки понеделник и четвъртък от 18:00 до 22:00 часа, зала Inspiration Lab;
 • Упражнения - всеки вторник и петък от 13:30 до 17:30 часа, зала Inspiration Lab.