Допълнителен изпит по C# Basics - 28 април
Loading...
Семинар

Допълнителен изпит по C# Basics - 28 април

28.04.14 16:00 - 22:00 Екип на СофтУни

За Семинара

Допълнителният изпит по C# Basics дава възможност на кандидат-студенти, които не са успели да преминат приемния изпит за СофтУни или имат желание да подобрят представянето си, да се явят още веднъж на подобни задачи като 8-те изпитни теми от приемните изпити от април 2014 г.

За да участвате в изпита, е необходимо да се запишете като наблюдател и да платите такса от 50 лв. на място в офиса на СофтУни в срок до 24 април. Успешно заплатилите таксата за изпита, ще бъдат прехвърлени в присъствена форма.

На изпита ще има 5 задачи, с трудност близка до 8-те изпитни теми от април 2014:

  • Задача #1 - числови пресмятания и условни конструкции
  • Задача #2 - прост цикъл с условни конструкции и пресмятания
  • Задача #3 - чертане на някаква фигура с определен размер на конзолата (например коледна елха)
  • Задача #4 - по-сложна задача с вложени цикли
  • Задача #5 - задача с битови операции

Изпитът се провежда както обикновено с автоматизирано оценяване през системата http://judge.softuni.bg.

За успешно положилите този допълнителен изпит ще има допълнително класиране и възможност за записване на ниво #1 в СофтУни за сезон май-август 2014 г. в онлайн или присъствена форма (според постигнатия резултат).

За да осъществите плащането, моля внесете сумата в брой в офиса на СофтУни или по следната банкова сметка:

  • IBAN: BG55BUIB98881037742900
  • Банка: СИБАНК - BIC: BUIBBGSF
  • Титуляр: Софтуерен университет ООД
  • Във вносната бележка за „задължено лице“ се изписват трите имена, ЕГН  и потребителско име в softuni.bg. За „основание за плащане“ се изписва „Такса приемен изпит“.

При плащане в брой е необходим username в системата на softuni.bg.

За Лектора

Екип на СофтУни

              
Екип на СофтУни photo