Loading...

Какво представляват шаблоните за софтуерен дизайн?

avatar Георги Кацаров 2 минути
Какво представляват шаблоните за софтуерен дизайн?

В процеса на създаване на приложение е неизбежно да се сблъскате с някакъв проблем. Всъщност с множество и различни проблеми. Предполагам за много от вас първото решение ще е да запретнат ръкави и да напишат всичко собственоръчно. А знаете ли, че в наши дни за почти всеки проблем свързан с изграждането на приложения има готови решения. Това са т.нар. шаблони за софтуерен дизайн (Software Design Pattern). Важно е да се подчертае, че в случая не говорим за готов код, който директно да пейстнете. По-скоро за готово решение, по което да нанесете леки модификации, за да го приспособите към вашата логика, към вашите нужди и по този начин да спестите време и усилия в процеса на разработка.

Какви шаблони за софтуерен дизайн съществуват?

Съществуват различни шаблони, които са предназначени за различни ситуации и проблеми. Архитектурните шаблони са само един от видовете шаблони за софтуерен дизайн. Тези шаблони се групират също на база по-общи характеристики, най-вече на база начина по който подхождат към решаването на проблема и структурите, които имат. Различаваме следните типове шаблони:

• Креационни шаблони (Creational patterns)

• Структурни шаблони (Structural patterns)

• Поведенчески шаблони (Behavioral patterns)

• Функционални шаблони (Functional patterns)

• Конкурентни шаблони (Concurrency patterns)

• Архитектурни шаблони (Architectural patterns)

Съществуват още типове шаблони за софтуерен дизайн, но горепосочените са сред най-популярните. С оглед на уеб насочеността на програмата в Софтуерния университет, за нас най-голям интерес представляват т.нар. „архитектурни шаблони“, към които се числи и шаблона „Model-View-Controller“.

Какво представлява MVC шаблонът?

MVC е съкращение от „Model-View-Controller“. MVC е именно такъв шаблон, от архитектурен тип, който се използва най-често при създаването на потребителски интерфейс. При него приложението условно се разделя на три части, които комуникират една с друга при определени условия. Разделението, което MVC шаблонът внася, е с цел да се раздели начина по който се предоставя информацията за вътрешно потребление, от начина по който тя се представя на потребителите.

Както може би вече се досещате тези три части са дали и името на шаблона. Те се наричат „Model“, “View” и “Controller”. Какво представлява всяка една от тях?

Главният компонент в шаблона е т.нар. „Модел“ (“Model”). Той представлява динамичната структура от данни на приложението, която е независима от потребителския интерфейс. Чрез модела се управляват данните, логиката и правилата на приложението.

Изходящия поток от информация т.е. това, което нашето приложение дава като отговор към потребителя, се нарича „Изглед“ (“View”).

Последната част от MVC шаблона се нарича „Контролер” („Controller“). Неговата функция е да приема потребителският вход (Данните, които потребителя въвежда) и да ги преобразува в команди, които се подават в зависимост от характера си към модела или изгледа.

Ако имате фундамента на програмиране със C#, едно от най-добрите решения, за да надградите знанията си би било запознаването ви с работната рамка ASP.NET Core. Тя ще ви позволи да се занимавате в пълноценна уеб разработка, усвоявайки и прилагайки MVC шаблона. Най-доброто място на което можете да получите тези умения е курса “C# MVC Frameworks - ASP.NET Core - юни 2019 ”. Не пропускайте тази възможност!