Loading...

Какво е ASP.NET Core и какво e MVC?

avatar Георги Кацаров 1 минута
Какво е ASP.NET Core и какво e MVC?

Какво е ASP.NET Core?

ASP.NET Core е безплатна софтуерна рамка за уеб разработка, с отворен код. Също така тя се явява и следващата стъпка в еволюцията ASP.NET. Тя е разработена съвместно от Microsoft и общността, която е събрала през годините на своето развитие. ASP.NET Core е модуларна софтуерна рамка, която може да върви както на пълната .NET рамка, така и на крос-платформената .NET Core. Въпреки, че е нова софтуерна рамка, изградена върху нов web stack, тя има висока степен на съвместимост с ASP.NET MVC.

Спрямо своите предшественици ASP.NET Core поддържа нова функция – т.нар. „side by side versioning”. При нея различни приложения, които използват една и съща машина, могат да таргетират различни версии на ASP.NET Core, в зависимост от версиите (и нуждите) си. Това не е възможно с по-стари издания на ASP.NET.

А какво е MVC

MVC е съкратено от “Model-view-controller”. Представлява архитектурен шаблон при програмния дизайн. Той отговаря за разделянето на бизнес логиката на три взаимосвързани части: “Model”, “View” и “Controler”. Какво представляват те и какви са техните функции?

„Model“ – това представлява „ядрото“ на приложението ви. В него се записват всички данни, върху които искаме да работим;

„View“ – най-общо казано това е изходна част от софтуера, която визуализира наличните, обработени данни;

„Controller“ – това е тази част от библиотеката (library) или самия код, която извиква допълнителни методи върху събраните в модела данни и по този начин те могат да бъдат обработвани.


Ако искате да придобиете умения в създаването на уеб приложения с работната рамка ASP.NET Core, в работата с потребители, роли и сесии – специално за вас сме подготвили курса „C# MVC Frameworks - ASP.NET Core - юли 2018“. Включете се още сега!