Loading...

Какво представлява програмният език С++?

avatar Георги Кацаров 2 минути
Какво представлява програмният език С++?

C++ е програмен език с общо предназначение. Той е създаден от Бярне Строуструп, като работата по проекта започва през 1979 г., а първата публична версия на езика е публикувана през 1985 г. Името на C++ е свързано с принципите около който Строуструп е изградил своя език. Той взел за основа езика „С“ и се опитва да добави в него концепцията за класове. Така се ражда проекта „C с класове“. Следва дълга еволюция, в крайна сметка на която се ражда езикът С++.

Основното свойство, което го отличава от неговия предшественик е възможността за обектно-ориентирано програмиране (ООП). ООП е парадигма, при която програмния код се обособява в класове, обекти и методи, които пазят необходимата информация и комуникират помежду си, в случай на нужда. Тази програмна концепция е противоположна на концепцията за процедурно програмиране, при което програмата представлява последователно изпълняващи се инструкции (изчислителни стъпки). ООП внася едно по-абстрактно отношение към програмния код, което позволява на програмистите да се съсредоточат повече върху програмната логика.

Въпреки това по-абстрактно ниво, при С++ са се запазили достатъчно свойства, привични за езиците от по-ниско програмно ниво. Една от тях е управлението на паметта. Това е ключов елемент при програмирането със С++, тъй като за разлика от езиците на по-високо ниво (където тази дейност се извършва автоматично). Това свойство (за ръчно управление на паметта) превръщат С++ в език, който е подходящ за програми, които ще работят в хардуерна среда с по-ограничен ресурс.

За да усвоите пълноценно всички ключови моменти при програмирането със С++ за вас сме подготвили модула „C++ Development - юни 2019“. Той е съставен от три курса и е подходящ за напълно начинаещи курсисти, желаещи да придобият познания в областта на програмирането със C++. Първият курс „Programming Basics with C++ - юни 2019“, ще ви запознае с някои основополагащи концепции в програмирането изобщо – работа с условни конструкции, променливи и цикли. Във вторият курс „C++ Fundamentals – септември 2019“ ще навлезете вече по-навътре в особеностите на програмирането със С++, като ще се запознаете с неща като STL линейни и асоциативни контейнери, класове и обекти, и др. В последния курс, който е „C++ Advanced – ноември 2019“, ще имате възможност да се запознаете с по-трудни и важни неща в езика, като пойнтери и управление на паметта. По този начин в рамките на три курса вие ще можете да придобиете структурирани и задълбочени знания по програмиране с езика C++.

Не пропускайте своя шанс и се запишете за модула „C++ Development – юни 2019“. Очакваме ви!