Loading...

Няколко шеги за програмирането с Java

avatar Георги Кацаров 1 минута
Няколко шеги за програмирането с Java

Да си поговорим за качествата на програмния език Java. Знаете ли, че Java е един от най... Не, нека да си поговорим за други неща, свързани с Java. Нека да си поговорим за шегите, свързани с програмния език Java и какво означават те.

Java Access Modifiers

По време на изпит момче опитало да надникне в теста на своя съученичка.
Момичето: Недей, няма да преписваш от мен!
Момчето: Ама ние нали сме в един и същи клас...
Момичето: Е и?
Момчето: Членове на един и същи клас могат да достъпват private data!


В тази шега доста интелигентно е засегнат една от основните характеристики при обектно-ориентираното програмиране и в частност достъпа до private data. Access modifiers наричаме ключови думи, които определят достъпността на клас и неговите членове. „Private“ означава, че само членове, съществуващи вътре в даден клас, могат да достъпват характерната за него информация. Тъй като Java е обектно-ориентиран език, то това правило е валидно и за него.

Наследяване в Java

Въпрос: Знаете ли какъв е обектно-ориентираният начин да забогатеете?

Отговор: Наследяване


Тук е повече игра на думи, отколкото строго-специфична шега за Java. Наследяването е принцип в ООП, при който новите обекти, които сте създали, могат да използват (и развиват) вече описано поведение, без да е задължително да изпълняват това поведение отново. Както казах – тук е просто игра на думи, без да има някакъв друг смисъл, от който да произтича шегата.

Ако трябва обаче да ви разкажа една типична Java шега, тя би звучала ето така:

“Чук-чук“
- Кой е?
*много дълга пауза*
- Java!


Въпреки, че Java е най-популярният програмен език, един от аспектите за които най-често е вземан на подбив е скоростта на изпълнение или т.нар. „performance”. От тук идва и шегата: отговорът “Java” идва до-о-о-оста след въпроса.

А следващата шега едва ли има нужда от обяснение:

Знаете ли какво е общото между Java и JavaScript?
Каквото е общото между „кола“ и „кока-кола“!


Както казват обаче добрата шега е като добрия код – той няма нужда да се обяснява. Също така трябва да имате необходимите знания, за да уловите тънките моменти в този по-особен тип шеги, а тях можете да придобиете, като кандидатствате за безплатния курс „Programming Basics“. В света на програмирането ви очакват много вълнуващи и забавни моменти. Не се колебайте!