Loading...

Каква е историята на Microsoft SQL Server?

avatar Георги Кацаров 2 минути
Каква е историята на Microsoft SQL Server?

Microsoft SQL Server е система за управление на релационни бази данни, разработена от Microsoft. В тази си роля (на система за управление) SQL Server има основната функция да съхранява и извлича данни, по заявки на други софтуерни приложения, които могат да вървят на същия или друг компютър в дадена мрежа (в т.ч. и Интернет). MS SQL Server има над дузина различни издания, които са подходящи за различни аудитории и различни натоварвания: от приложения за отделни персонални компютри до масивни приложения работещи постояноо в онлайн режим и обхващащи огромно количество компютри.

MS SQL Server се заражда преди малко повече от 30 години, на 12-ти юни 1988 г. Microsoft сливат Ashton-Tate и Sybase за да създадат вариант на Sybase SQL Server за операционната система OS/2, която по това време се разработва съвместно от IBM и Microsoft. Първото издание на MS SQL Server излиза на следващата година и се превръща в първият продукт на Microsoft, който е предназначен за бизнес пазарът на бази данни, съревновавайки се с конкурентни продукти на компании като Oracle, IBM и по-късно Sybase. В следващите няколко версии програмата върви в комплект с операционната система OS/2, като едва версия SQL Server 6.0 е първата, която е изцяло интегрирана за работа единствено с Windows NT, както и че системата се дистанцира по-осезаемо от единия от първоизточниците си: Sybase. До 1994 г. MS SQL Server съдържа в лицензионното споразумение три препратки за авторски права към Sybase, които показват първоначалния произход на софтуера.

Дистанцирането се дължи на различия във вижданията на Sybase и Microsoft по отношение на качествата на крайния продукт – различни визии, цялостен дизайн и пазарни схеми. Microsoft успяват да спечелят пълни и изключителни права за всички версии на SQL Server, които са написани за операционната система Windows. Това принуждава през 1996 г. Sybase да сменят името на своя продукт на Adaptive Server Enterprise за да избегнат объркване с продукта на Microsoft – MS SQL Server.

Следващата версия на MS SQL Server – MS SQL Server 7.0 е още по-мащабна стъпка към заличаване на наследството от Sybase, пренаписвайки из основи на С++ старият Sybase енджин, който бил написан на С. Тази еволюция обаче окончателно приключва едва през 2005 г. с излизането на SQL Server 2005. В MS SQL Server 7.0 обема на страниците с данни бил увеличен от 2к байта на 8к байта. Други нови възможности, като User Mode Scheduling (UMS) дебютират, целейки да подобрят обработката на различните нишки. От MS SQL Server 2016 насетне се поддържат единствено x64 процесорна архитектура.

Към днешна дата от Microsoft поддържат следните версии на MS SQL Server:

• SQL Server 2008;
• SQL Server 2008 R2;
• SQL Server 2012
• SQL Server 2014
• SQL Server 2016
• SQL Server 2017
• SQL Server 2019


Базите данни са стандартният начин за използване на динамична информация в съвременните приложения, правейки ги неизменна част от почти всяко едно приложение. Интензивният курс “MS SQL ” ще ви запознаe с една от най-широко използвани системи за управление на бази данни (DBMS), използвани при разработката на съвременни информационни системи - Microsoft SQL Server. Ако сте напълно начинаещи или имате известен опит с бази данни, този курс ще ви запознае със спецификите на MS SQL. Запишете се още днес. Стартираме на 11 януари, очакваме ви!