Loading...

Няколко интересни статистики, свързани с облачните технологии

avatar Георги Кацаров 1 минута
Няколко интересни статистики, свързани с облачните технологии

Облачните технологии доста бързо показаха своите преимущества и лесно свикнахме с техните удобства. Ако все пак този термин е малко непонятен за вас става въпрос за горе-долу следното: Облачни технологии (или “cloud computing”) наричаме наличността на различни компютърни системни ресурси (предимно места за съхранение на информация или изчислителна мощ), без да се изисква от наша страна някакви усилия в тяхното управление. Казано по-просто – ползвате компютрите като услуга, а не като лична собственост.

В най-общи линии, една облачна технология представлява сървърни клъстери с различен мащаб и на които се съхраняват различни видове информация, инсталирани са различни приложения и програми, като потребителите ги използват, достъпвайки ги през интернет.

Облачните технологии могат да бъдат както публични (т.е. достъпни за множество потребители) така и удовлетворяващи нуждите вътре в една дадена организация. В случая обаче разглеждаме публичните облачни технологии. За големите компании преминаването има своите предимства: техните продукти са непрекъснато под техен контрол и при необходимост даден проблем може да се реши веднага; много по-хомогенната и хардуерна среда, която облекчава оптимизацията на софтуера и други.

Статистиките сочат, че използването на облачните технологии изживява експоненциално бум през последните десет години. Ако приходите от облачни услуги през 2010 г. са възлизали на $24,65 млрд., то през 2020 г. се очаква те да бъдат около $150 млрд. Ето и други интересни статистики, свързани с тях:

• 81% от всички бизнеси имат multi-cloud стратегия, по която вече се работи;
• Към края на 2020 г. около 67% от бизнес инфраструктурата ще бъде cloud-базирана;
• Отново към този период се очаква около 82% от работното натоварване да пада върху облачните услуги;
• В резултат на тези промени, през облачните инфраструктури се очаква да протичат над 40 зетабайта данни (1 зетабайт е приблизително равен на около 1 млрд. терабайта);
• Средностатистическия потребител използва ежедневно около 36 cloud-базирани услуги;
• Platform-as-a-Service (PaaS) се очаква да надхвърли 56% към края на тази година;

Microsoft Azure е една от най-популярните cloud платформи в наши дни. Ако искате да разберете какво представлява тя и да направите първите си стъпки в някои от услугите, които тя предлага – запишете курса „Azure Essentials - август 2020“. Очакваме ви!