Loading...

Какво е "Quality Assurance"?

avatar Георги Кацаров 4 минути 3758
Какво е "Quality Assurance"?

Автори: Георги Кацаров и Мария Вълчева

С развитието и разрастването на IT сектора, нараства нуждата от качествен контрол на продуктите, които се пускат на пазара. Всяка компания желае нейните продукти да са възможно по-изпипани и безупречни, което е предпоставка за тяхното по-успешно представяне. Именно тази нужда доведе до повишено значение на софтуерния качествен контрол и ролята на тези, които го осъществяват.

Ако това е роля, която се чудиш дали е за теб, и не си сигурен как да я придобиеш, на точното място си. Цялостната програма по QA инженерство ще ти осигури необходимите знания и умения, за да преследваш кариера в сферата.

А какво представлява софтуерния качествен контрол в детайли? На това ще отговорим в статията!

Какво е Software Quality Assurance?

Софтуерният качествен контрол (Software Quality Assurance или SQA за по-кратко) представлява комбинация от средства за наблюдение на процеса по създаване на едно приложение и методите, които се използват за да се осигури високо качество на финалния продукт. Методите чрез които се постига това обаче са много и най-разнообразни, като включват и стандартизирани такива (като ISO 9000 или модели като CMMI).

Software Quality Assurance обхваща целия процес на разработката. Това включва процеси като:

 • Определяне на изискванията (requirements definition);
 • Софтуерен дизайн (software design);
 • Писане и контрол на кода (coding and source code control);
 • Преглед на кода (code review);
 • Управление на софтуерните конфигурации (software configuration management);
 • Тестване (testing);
 • Управление на пускането (release management);
 • Интегриране на продукта (product Integration).

За осъществяването на тази дейност, SQA процесът е организиран чрез цели, задължения, различни измервания и проверки. За да си създадеш по-ясна представа, в следващите редове ще видим как може да бъдат организирани подобни дейности.

Как е организиран quality assurance процесът?

Quality assurance процесът е итеративен и има последователни и систематични стъпки и процедури. Крайната цел е осигуряването на софтуерен продукт, който отговаря на специфични изисквания и стандарти.

Как точно е организиран процесът и какви стъпки са залегнали при осъществяването на quality assurance зависи най-вече от размера на компанията, същността на продукта, заложените стандарти и установените до момента практики и процедури. А в общия случай етапите ще включват:

 1. Дефиниране на изискванията – целият процес започва от ясно дефинираните изисквания и цели. Това включва и дефиниране на обхвата на дейностите, които ще се осъществят от QA експертите, и какви инструменти и подходи ще ползват.
 2. Планиране на тестовете – на база на анализ на техническите параметри, изискванията към функционалностите и производителността на софтуера и какви са критериите за приемливост се избира цялостен quality assurance подход, наред с предпочитаните стратегии и методологии.
 3. Дизайн и осъществяване на тестовете – част от задълженията на QA инженерите и експертите е да разработват тестови сценарии. Щом тестовете са разработени, идва момент и да бъдат осъществени. Спрямо етапа на работа, ще различаваш компонентно тестване, тестване на ниво интеграция, системно тестване, приемни тестове и т.н.
 4. Документиране и докладване на откритите дефекти – в процеса по quality assurance, експертите водят детайлна документация, за да може да се идентифицират най-сериозните и да бъдат приоритизирани за корекция. Установените дефекти се комуникират ясно и открито с хората от екипа, които ще се ангажират с корекцията им.
 5. Одит на процеса и въвеждане на промени – цялостният quality assurance процес не е непроменима част от работата. Дейностите и ефективността му са обект на оценка всеки път, когато се преминава през него, за да бъде подобрен.

А за да се запознаеш и с това какви уменията ти трябват, за да си пълноценна част от такъв процес, не спирай да четеш!

Какви умения са ти необходими за quality assurance професия?

За да си пълноценен QA кадър, трябва да изградиш редица умения като писане и разбиране на спецификациите на софтуерните разработки, тестване на уеб базирани системи, ръчно тестване на софтуерни проекти, базови познания в автоматизираното тестване и още много други.

Ако не си програмист или си напълно начинаещ и нямаш никакви технологични познания, не се плаши. Цялостната програма по QA инженерство може да те подготви за сектора. Тя е внимателно разработена, за да ти осигури структура и последователност:

 1. Пътят ти започва с безплатен курс, в който ще придобиеш най-основна представа за дейностите по quality assurance. Ще направиш първите си стъпки и ще усвоиш първите си практически умения. Безплатният курс завършва с приемен изпит, с който влизаш в цялостната програма и можеш да продължиш към следващия етап. Водещо предимство на безплатния курс е, че можеш без риск и без финансов ангажимент да разбереш дали искаш наистина да се занимаваш с QA и има смисъл да продължиш обучението си.
 2. Продължаваш с ръчно тестване и познания за фундаменталните софтуерни технологии. Във втория етап от програмата те очакват ключови знания и умения, които ще ти помогнат да овладееш ръчното софтуерно тестване.
 3. Можеш да приключиш след втория етап и да търсиш реализация като Manual QA експерт или да надградиш със знания по посока Automation QA, за повече конкурентоспособност. В третия етап от програмата ще придобиеш водещи знания за автоматизирано тестване на frontend-а и backend-а. Освен това ще овладееш и ключови умения по програмиране, необходими за автоматизиране на quality assurance процеса.

Програмата по QA инженерство предлага всички знания и умения, необходими за оформянето ти като експерт, ако вложиш необходимите време и усилия. Това е една от най-добрите възможности да навлезеш в QA сферата по един бърз и надежден начин. Не я пропускай, кандидатствай още днес!

Можем ли да използваме бисквитки?
Ние използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Можете да се съгласите с всички или част от тях.
Назад
Функционални
Използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Използваме „сесийни“ бисквитки, за да Ви идентифицираме временно. Те се пазят само по време на активната употреба на услугите ни. След излизане от приложението, затваряне на браузъра или мобилното устройство, данните се трият. Използваме бисквитки, за да предоставим опцията „Запомни Ме“, която Ви позволява да използвате нашите услуги без да предоставяте потребителско име и парола. Допълнително е възможно да използваме бисквитки за да съхраняваме различни малки настройки, като избор на езика, позиции на менюта и персонализирано съдържание. Използваме бисквитки и за измерване на маркетинговите ни усилия.
Рекламни
Използваме бисквитки, за да измерваме маркетинг ефективността ни, броене на посещения, както и за проследяването дали дадено електронно писмо е било отворено.