Loading...

Три причини да запишете курса "Fundamentals of Programming (with C#)"

avatar Георги Кацаров 1 минута
Три причини да запишете курса "Fundamentals of Programming (with C#)"

Искате да усвоите основните принципи на обектно-ориентираното програмиране, но нямате време за дълги програми? Това не бива да ви притеснява повече, защото специално за вас сме подготвили курса „Fundamentals of Programming (with C#) – май 2019“. С какво той отговаря на вашите нужди?

1. Компактен и интензивен

Програмата на курса обхваща материала от подготвителния курс „Programming Basics“ и следващия го “C# Fundamentals”. По този начин вие ще тръгнете от абсолютната нула, стигайки до базови умения в прилагането на основните принципи на обектно-ориентираното програмиране (ООП) само за два месеца.

2. Подходящ за начинаещи

Както посочих и в предната точка, материалът тръгва от най-най-основните неща. По този начин курсът става подходящ за всеки един от вас, който счита, че би се справил с една такава по-интензивна форма на обучение. Програмата ще ви даде всичко необходимо: ще започнете с това какво са променливи и данни, ще се запознаете с условни конструкции и цикли (както и как да ги съчетавате и вграждате едни в други), ще усвоите масиви, списъци и асоциативни масиви (както и каква е разликата между трите), за да стигнете до класове, конструктори и методи, и принципи на обектно-ориентираното програмиране.

3. Практическа насоченост и умения

Програмата редува лекциите с упражненията, така че да ви даде повече време и материал върху който да работите и да развивате новопридобитите си знания. Това затвърждава практическата насоченост на курса и вие ще придобиете реален опит в писането на C# код.

След успешното завършване на курса вие ще можете да работите с базови структури от данни: масиви, списъци и асоциативни масиви; работа с API класове и програмни библиотеки; дефиниране и използване на методи и други ценни и полезни умения.

Затова ако искате да навлезете по-бързо в света на програмирането с една компактна програма – запишете още днес курса ”Fundamentals of Programming (with C#) – май 2019“. Очакваме ви!