Loading...

Кой е първият програмен език, който борави с разбираеми думи?

avatar Георги Кацаров 2 минути
Кой е първият програмен език, който борави с разбираеми думи?

Много хора днес биха считали четимостта на различните инструкции в различните програмни езици за даденост. Под „четимост“ визирам по-голямата или по-малка близост на дадена инструкция/команда с английския (или друг) език. По този начин асоциирайки дадена операция или набор от операции с дадена дума от обикновения език, ние можем много по-лесно да разберем какво прави тя, как можем да променим програмата чрез нея и т.н. Невинаги обаче е било така. След създаването на първия електронен, програмируем компютър ENIAC, както и първия комерсиален компютър UNIVAC, голям проблем представлявало, че тези машини работели с т.нар. „машинни инструкции“ (или „машинен код“) – команди, които се изписват със специфични символи, че се изпълнят директно от процесора. Всяка една такава инструкция кара процесора да извърши някоя строго специфична операция, като зареждане, съхранение, аритметична или друга операция. Тези специфични символи, чрез които се изписва кода, в съчетание с математическия характер на „програмиране“ превръщали ранното програмиране в една изключително трудна задача.

Докато компютрите обслужвали интересите на основно на научната общност и военните – това не представлявало проблем, но когато се появили комерсиалните компютри – нуждата от по-разбираеми езици станала осезаема.

FLOW-MATIC – първият „разбираем“ програмен език.

С решението на проблема се заловила Грейс Хопър. От известно време тя мислела върху идеята, че програмните езици трябва да са по-близки до английския, за да не се губи ценно време в разбиране на машинните инструкции. Както вече посочихме по-горе, проблемът наболял когато се появил първият комерсиален компютър UNIVAC I. Именно тази ситуация дала необходимата зелена светлина за Грейс и нейния екип, които през 1954 г. започнали работа по компютърен език, който използвал в инструкциите си думи от английския език. Резултатът бил B-0 (“Business Language version 0”), който по-късно бил преименуван на FLOW-MATIC.

Неговата разработка и поддръжка се осъществявали в Remington Rand и той бил предназначен за компютъра UNIVAC I. Идеята на Грейс Хопър датирала от няколко години преди това, но тя срещала неколкократни спънки от страна на мениджмънта на Rand, където считали идеята ѝ за неприложима. Едва в началото на 1955 г. тя и нейният екип успели да напишат спецификация за такъв програмен език и създали прототип. Така тя получила зелена светлина за по-нататъшна разработка.

Езикът FLOW-MATIC се разработвал от Remington Rand от 1955 г. до 1959 г. Той е първият език, който изразява операции чрез английски думи. Освен това, той е и първият език който вкарва ясно разграничение между описанието на данните от една страна и операциите, които се извършват с тях. FLOW-MATIC оказва сериозно влияние и в разработката на COBOL (Common Business Oriented Language).

Днес FLOW-MATIC отдавна е останал в историята, давайки за първи път възможност на хората да програмират посредством обикновени думи и изрази – качество, което в програмните езици на нашето време, като C#, Java и C++, считаме за даденост. Ако искате да научите повече за програмните езици, за програмирането и да придобиете умения в най-динамичната и развиваща се сфера – кандидатствайте още днес за програмата по софтуерно инженерство на Софтуерния университет, която започва с безплатния, уводен курс "Programming Basics". Очакваме ви!