Loading...

Какво представляват базите данни?

avatar Катерина Костадинова 1 минута
Какво представляват базите данни?

Бази данни” (databases) наричаме организирана колекция от данни, обикновено съхранявана и достъпна по електронен път от компютърна система. Когато базите данни са по-сложни, те често се разработват с помощта на специални техники за проектиране и моделиране.

Системата за управление на базата данни се нарича Database Management System (DBMS) и представлява софтуер, който си взаимодейства с крайните потребители и приложения, както и със самата база данни за улавяне и анализ. Освен това, софтуерът за управление на бази данни обхваща ключовите свойства, които се предоставят с цел администриране на базата данни.

Компютърните специалисти класифицират системите за управление на бази данни според модела, на който дадена база данни се основава. През 80-те доминиращи са релационните бази данни. Според този модел данните се съхраняват и подреждат в редове и колони, в серия от таблици, като повечето бази данни от този тип използват SQL за създаване и заявки на данни. В началото на 21-ви век не-релационните бази данни набират също популярност, наричани още "NoSQL", като те използват различни езици за заявки.

Базите данни могат да се възприемат като продължение на човешката логика, която достига до своя капацитет в даден момент, като именно тогава бива замествана от компютъра. Той следва нашите мисли и ни позволява да управляваме и анализираме разнообразната информация, без допълнително да се натоварваме.

Днес базите данни са стандартният начин за използване на динамична информация в съвременните приложения, правейки ги неизменна част от почти всяко едно приложение. Интензивният курсDatabases Basics - MS SQL Server“, който започва този месец, ще ви запознаe със системите за управление на бази данни (DBMS), използвани при разработката на съвременни информационни системи - Microsoft SQL Server. Курсът обръща сериозно внимание на релационния модел, моделирането на данни с ER диаграми (таблици и релационни връзки) и работата с езика SQL (извличане на данни, селекция, проекция, съединения, агрегация, групиране, промяна, изтриване и вмъкване). Предоставят се фундаментални знания за работа с ACID транзакции и транзакционна обработка, и практически съвети за настройване на производителността и др. Познаването и уменията за работа с бази данни е задължително за всеки програмист, затова не пропускайте да се запишете в курса „Databases Basics - MS SQL Server - септември 2019“ още сега!