Loading...

Какво представлява React?

avatar Георги Кацаров 1 минута
Какво представлява React?

Какво е React?

Ако Angular или Ember са софтуерни рамки (frameworks) където някои от решенията вече са направени вместо вас, то React е просто библиотека и всички решения вие трябва да изградите собственоръчно. При React фокуса е върху това да ви помогне сами да изградите потребителския интерфейс, чрез използването на различни компоненти.

Той обаче няма да ви помогне със сървърна комуникация, транслации и други подобни, което обаче изобщо не означава, че React е безполезен. Напротив! React е лек и лесно съвместим с библиотеки на трети страни, което спомага за изграждането на една много богата JS екосистема. Просто си избирате каквото ви трябва и го добавяте, без да се налага да се съобразявате с ограниченията или решенията при софтуерните рамки.

2. JSX

JSX означава „JavaScript XML” и представлява вид разширение към основния JavaScript синтаксис. Компонентите на React обикновено се пишат чрез JSX, въпреки, че не е задължително (може и със стандартен JavaScript синтаксис). JSX е сходен с XHP, който е разработен от Facebook за PHP.

3. А какво е Redux?

Подобно на React, Redux също е JavaScript библиотека. Тя е с отворен код и представлява малка библиотека с прост и ограничен приложно-програмен интерфейс (API). Redux е силно повлиян от функционално-ориентирания програмен език Elm. Основното ѝ предназначение е управление на състоянието на данните в приложението.

Ако имате базови познания по Front-end JavaScript (DOM, събития, функции, обекти) и работа с Ajax заявки, можете да надградите уменията си и да придобиете знания за изграждане на Single Page Application, работа с SPA, архитектурни компоненти за SPA приложения и още много други, като запишете курса „ReactJS Fundamentals - юни 2018“. Очакваме ви!