SmartIT

SmartIT

avatar Plamena Dzhigova 2 минути
SmartIT

SmartIT е софтуерно звено за разработка на собствени продукти (финансови системи, платформи и инструменти) с дългогодишен опит в България и страните от региона на централна и източна Европа. Организацията е специализирана в разработването и внедряването на корпоративни бизнес решения като ERP, CRM, CMS и други софтуерни системи за своите клиенти, сред които обединени в група водещи институции в небанковия сектор.

Към момента във звенотоработят повече от 70 експерти в различни направления – софтуерна разработка, софтуерна и системна архитектура, QA, BI, бизнес анализ, управление на проекти, системна и мрежова администрация, техническа поддръжка и други, обслужвайки системи на SmartIT, с които ежедневно работят повече от 6500 служители на клиенти в България, Румъния, Украйна, Полша и Македония.

Устойчивото разрастване на SmartIT, независещо от пазарните флуктуации, я правят привлекателно място за работа- както заради многото възможности за ускорена кариерна прогресия, така и заради неформалните атмосфера и отношения, характерни за добрите, средни по-размер софтуерни компании.

SmartIT изключително много държи на развитието на своите служители и тяхната висока ангажираност. За всички тях компанията осигурява ежемесечна квота задължителни и гарантирани часове за обучение, съобразно с желанията и нуждите на обучаващите се.

За обезпечаване на естественото развитие на всеки експерт, организацията е разработила ясни кариерни пътеки и критерии за промотиране така, че да е налице структуриран подход за надграждане на настояща или заемане на нова роля.

Всички нови служители преминават през процес на въвеждане и серия от тренинги, които съответстват на първоначалното им ниво. Акцентът пада върху постепенното надграждане на знания и умения и съобразяване на сложността на задачите и проектите, върху които се работи. Новопостъпилите работят заедно с по-опитни колеги, които носят отговорност за адаптацията им и се грижат за спокойното и уверено навлизане в спецификите на позицията.

Един от ключовите проекти, стоящи на дневен ред, представлява пренаписване от десктоп към web на ERP система - собствен продукт, която се използва от вътрешните клиенти на SmartIT. За тази цел са сформирани екипи по разработване и интегриране на промените в различните модули с акцент върху създаването на ориентиран към клиента продукт, позволяващ лесно управление и модификации.

Регулярните вътрешни конференции, които се организират, дават възможност всички служители на компанията да обсъдят важните за тях въпроси, както с колегите си така и с всички мениджъри. Това е съществен момент от изграждането и поддържането на корпоративна култура на свободна и отворена двупосочна комуникация и вслушване в гласа и предложенията на служителите.

За финал споделяме мнението на Бойко Боев, Софтуерен архитект в SmartIT:

”Една от най-добрите фирми, в които съм работил за всичките ми 30 години опит, е SmartIT. Получих пълна подкрепа от шефовете. Получих пълна подкрепа от колегите програмисти и QA. Заедно успяхме за нула време да изградим цялостен процес на работа и възможност да се радваме на резултатите. Това е нещо, което не съм писал за никоя друга фирма.
Отново - благодаря за доверието и възможността да работим заедно.
По мое (скромно) мнение, в рамките на още 6 месеца, едва ли ще има много други български ИТ фирми, която да ни конкурират като метод и условия на работа.“