Loading...

SoftUni и Пощенска банка – успех на квадрат

avatar Ivan Petrov 1 минута
SoftUni и Пощенска банка – успех на квадрат

SoftUni продължава и през 2019 г. своето стратегическо и успешно партньорство с Пощенска банка в подкрепа на българското образование. То стартира като естествено продължение на многобройните образователни инициативи, реализирани през годините от двете институции. Със сътрудничеството си те си поставят за цел да насърчат курсистите да развият своя потенциал като IT и дигитални лидери, подготвени за динамично променящата се среда и новите тенденции в банкирането. Проектът е част от цялостната политика на Пощенска банка за корпоративна социална отговорност и израз на разбирането ѝ, че пълноценният контакт между бизнеса и образователните институции може да мотивира младите хора за успех и кариерно развитие.

Създаването на мост между образованието и бизнеса е основна цел за двете организации. Партньорството им се фокусира върху факта, че на икономиката са необходими качествени хора със задълбочени дигитални компетенции. Бизнесът създава среда, която да отключи креативността, любознателността и потенциала им, а SoftUni им дава практическите познания в областите с висока добавена стойност. Проектът е също и начинът мотивираните студенти да получат шанс за кариерно развитие във водеща компания, което да ги стимулира да останат и да се развиват в България. Той очертава пред курсистите перспектива за по-тясна работа с реални бизнес проекти и задачи с менторството на експерти от Пощенска банка. Добрите им идеи н в областта на иновациите и финансовите решения се приветстват - има възможност да се инвестира в тяхното разработване като част от дейността на Innovation lab-а на банката.

Отворена е възможността курсистите в SoftUni да преминат стаж в Пощенска банка, а при добри резултати те могат да продължат работа в компанията. 

На 18 февруари, от 15 ч., в конферентната зала на SoftUni Пощенска банка организира кариерен ден, за да представи на място консултация на курсистите по въпросите за кариерно развитие в компанията.

Ексклузивно, за всички студенти на SoftUni, банката предлага свои продукти и услуги с преференциални условия.