Loading...

Стратегическо развитие, успешен образователен модел и визията за бъдещето на СофтУни с Иван Ненков

avatar Катерина Костадинова 5 минути
Стратегическо развитие, успешен образователен модел и визията за бъдещето на СофтУни с Иван Ненков

Иван Ненков е един от тримата основатели на СофтУни, който от години насам заема ролята на CEO в компанията. Той стои зад редица ключови процеси - от управление на бизнес отношенията, маркетинг, продуктовото развитие, финансово планиране, бизнес и стратегическо развитие на СофтУни. Основна фигура е и зад изграждането на организационната структура на компанията, която днес включва близо 100 служителя.

Днес ще ни разкаже повече за образованието, инициативите, работата и развитието на СофтУни. Вижте интригуващото интервю, което проведохме с него:

Сподели с нас защо се насочи към промени в сферата на образованието?

Образованието е сферата, която ще определи бъдещето на следващите поколения и това на България. Според нас тази сфера е от най-силно стратегическо значение за страната ни, още повече имайки предвид и високия интелектуален потенциал, който имат българите. Огромна е и добавената стойност, която би могла да бъде създавана за страната ни, чрез една добре подготвена дългосрочна стратегия за развитие на образованието. СофтУни е само един пример за това какви резултати бихме могли да постигаме, ако се работи в правилната посока. След създаването си, СофтУни успя да даде професия и работа на хиляди българи в сферата на информационните и дигитални технологии, които днес ефективно допринасят за икономиката в страната ни. Вярваме, че това може да бъде постигнато и в останалите сфери, които също страдат от недостиг на подготвени и качествени кадри.

Разкажи ни малко повече за инициативите зад СофтУни?

През последните 6 години СофтУни еволюира и се превърна в организация, която предоставя достъпно и качествено образование не само в сферата на софтуерното инженерство, създавайки успешни софтуерни инженери, чрез добре познатата на всички инициатива Software University. СофтУни вече няколко години развива и други успешни инициативи, през които през последните години преминаха огромен брой обучаващи се, реализирайки се успешно в професионален план.

SoftUni Digital е академията, която създава успешни дигитални маркетинг експерти, предлагайки първата цялостна професионална програма по дигитален маркетинг в България.

SoftUni Creative е инициатива, която изгражда графични и уеб дизайнери, UX експерти, digital creative експерти и др., предоставяйки възможност за обучение в различни професионални направления в областта на дигиталните визуални изкуства.

Общото между трите инициативи е, че са насочени към изграждане на реални практически умения, търсени на пазара, придобивайки цяла професия, а също така курсистите имат възможност да се обучават от най-разпознаваемите и успели експерти в България.

Разбира се, помислили сме и за най-малките, чрез академията за иновации, програмиране и дигитални уменияSoftUni Kids. В обученията приемаме деца от 1 до 6 клас, развивайки техните дигитални компетенции и технически умения, чрез методика, която също така набляга над развитието на техните личностни качества, като работа в екип, презентационни и комуникационни умения, решаване на проблеми и др.

Най-новата ни инициатива са казва SoftUni Svetlina – първата частна гимназия за дигитални умения в България, която вече след своя втори прием обучава над 140 ученика в 8ми и 9ти клас.

И не на последно място е фондация „Софтуерен университет“, чрез която извършваме редица благотворителни инициативи, целящи да подкрепят и подпомагат развитието на образованието в България.

Какъв е проблемът, който всички тези инициативи разрешават заедно?

Смятам, че обществото като цяло (и най-вече работодателите), осъзнават проблема с дефицита на подготвени кадри, особено осезаем в една растяща и развиваща се икономика. ИТ е секторът, който от години е водещ по ръст в икономиката ни, като вече всички гледат на него като стратегически важен за страната ни. Бъдещето на този сектор обаче е изцяло зависимо от достъпа до качествени кадри от страна на работодателите, а е очевидно, че университетите не са подготвени и по-скоро са неспособни да отговорят на това търсене на кадри и бързо променящата се среда. Именно поради това се създаде огромната пропаст между образование и бизнес, която е особено очевидна в ИТ сектора. Преди 6 години на пазара се появи СофтУни, имайки целта да изгради мост между традиционното образование и компаниите, нуждаещи се от кадри, и следвайки посоката, да подпомогнем пряко ръста на сектора на информационните технологии в България, превръщайки страната ни в Силициевата долина на Европа. Днес, 6 години по-късно, на пазара почти не са останали компании в сферата на информационните и дигитални технологии, в които да не работят кадри, преминали през обучения в СофтУни. Щастливи сме, че успяхме да изградим толкова успешен образователен модел, който се превърна в отлично решение за проблема с дефицита на кадри в ИТ сектора.

Какво стои зад работата на СофтУни?

През годините на еволюция на организацията, СофтУни се превърна в пример за успех, качество и прогрес. Зад хилядите проведени обучения и успешно реализирани кадри, стои една стабилна организация, с добре развита организационна структура, с ясни роли и функции, както и ефективни процеси. Служителите в екипа ни се доближават вече до ключовата цифра 100, като тук не включваме преподавателите, които са експерти от индустрията. Този екип е организиран в 10 различни отдела, които отговарят за функции като образование, маркетинг, финанси, човешки ресурси, клиентско обслужване, софтуерна разработка, бизнес развитие, техническа поддръжка и други. Голямо предизвикателство през годините бе това да съумеем и да развиваме организационната структура със скоростта, с която оползотворявахме пазарния ни потенциал.

Относно образователната ни методология, която следваме още от началото, тук е достатъчно да споменем „учене чрез правене“. Нашият фокус винаги е бил в това да превръщаме теоретичните познания в реални практически умения, които са така нужни на бизнеса. Обученията ни са съпътствани от много практика, работа по реални проекти от бизнеса и разбира се - преподаватели, които вече са минали по този път и притежават необходимия know-how, който предават на студентите. Основен фокус при нас е това да изграждаме професионалните си програми изцяло според уменията, които се търсят от работодателите, стремейки се учебните ни планове да са пряко отражение на нуждите на бизнеса.

Каква е визията на СофтУни за бъдещето?

Разбира се, ще продължим да следваме посоката в създаването на успешни български кадри в сферата на информационните и дигитални технологии, които намират реализация в страната ни. Вярваме, че това е път към по-добро бъдеще за България и може да се направи още много в тази посока. Вярваме, че образователния модел на СофтУни вече е на световно ниво и ще се превърне в работещо решение и за много други пазари, освен българския. Именно затова, гледайки напред в бъдещето, сме уверени, че ще реализираме СофтУни като глобална организация в сферата на образованието и дигиталните технологии, привличайки все по-голямо внимание и интерес към ИТ сектора в България. Вярвам, че страната ни разполага с изключителен талант в дигиталните науки, чийто потенциал би могъл да бъде развит дотолкова, че България да стане предпочитана в цял свят дестинация за инвестиции в сферата на новите технологии.