Loading...

Каква е историята на HTML?

avatar Георги Кацаров 3 минути
Каква е историята на HTML?

HTML e акроним, съкращение от "Hypertext Markup Languange". Markup език наричаме система за анотация в един документ, която е синтактично различима от текста. Когато такава система е приложена, при визуализация самият markup език не се визуализира, но прилагането му към определени части на текста ги прави по-различни във визуален аспект. Самата идея, както и името ѝ идват от добре познатото на всеки подчертаване с маркер, което правим и сме срещали в работни документи, лекции и на още много други места. Напрактика това е, което този тип езици правят - те обхващат определени обеми текст в тагове, които тагове указват как да се обработи обхванатия текст - дали да се удебели, подчертае, да се промени цвета му, да се промени шрифта му, неговото позициониране и още множество други аспекти, които можете да се сетите. Това е и което HTML прави - чрез употребата на определени тагове, придава структура на уебсайтовете (които са документи) и помага за форматирането на текста, изображенията и другите визуални елементи. Как обаче се е зародил HTML и през какво развитие е преминал до наши дни?

Каква е историята на HTML?

HTML е изобретен от сър Тим Бърнърс-Лий. През 1980 г. Тим Бърнърс-Лий, по това време работещ в ЦЕРН, предлага и създава прототип на ENQUIRE - система, която да се използва от хилядите работещи в институцията, за да използват и обменят по-лесно документи помежду си - процес, който по това време бил много затруднен от множеството мрежи, разнообразен софтуер и много други неща, които учените използвали за комуникация. В края на десетилетието, през 1989 г., той предлага интернет-базирана хипертекстова система. В края на следващата година Тим вече успява да създаде браузъра и сървърния софтуер.

Първото публично достъпно описание на HTML е в документ, наречен "HTML Tags". Той се появява в Интернет в края на 1991 г. В него са описани 18 елемента (тагове) които съставляват първоначалния, относително прост дизайн на HTML. С изключение на тага за хиперлинк, всички останали елементи са силно вдъхновени от SGMLguid - Standart Generalized Markup Language-базиран формат за документи, който е използван в ЦЕРН. Единадесет от осемнадесетте начални елемента все още са част от синтаксиса на HTML.

Бърнърс-Лий първоначално разглеждал HTML като SGML приложение. Той е формално дефиниран като такова от Internet Engineering Task Force (IETG), в публикацията за първото предложение за HTML спецификация - "Hypertext Markup Language (HTML)", съставенa от него и Дан Конъли. Проектът обаче остарял доста бързо, но все пак оставил следа с затвъждавайки custom таговете за in-line вграждане на изображения - практика въведена от браузъра Mosaic и която отразявала философията на IETF да базират създаването и утвърждаването на стандарти върху успешни прототипи. След като в началото на 1994 г. HTML и конкурентният проект HTML+ вече били остарели, от IETF сформирали HTML Working Group - екип, който да развие и наложи концепцията за HTML. Така през 1995 г. се появява HTML 2.0 - първата интернет спецификация при mark-up езиците, на която да се базират всички бъдещи имплементации в тази насока.

Уви, по-нататъшна разработка под ръководството на IETF станала невъзможна, тъй като била неволно блокирана от конкурентни интереси. От 1996 г. HTML спецификациите се поддържат от World Wide Web Consocrtium (W3C), с мопощта на компании-доброволци. В края на 1999 г. HTML 4.01 става публичен, като обновленията продължават и през цялата 2001 г. През 2000 г. HTML се утвърждава като международен стандарт (ISO/IEC 15445:2000).

Четири години по-късно, през 2004 г. започва разработката на HTML 5 стандарта. По него работят Web Hupertext Application Technology Working Group (WHATWG), съвместно с W3C от 2008 г. Стандартът HTML5 е завършен и пуснат публично на 28-ми октомври 2014 г.

HTML 5 е факт от над 5 години и се е утвърдил като водещ способ и ключов компонент при front-end разработката на уебсайтове и уебприложения, разбира се не и без помощта на CSS. Ако вие искате да усвоите уменията за работа с HTML и CSS - специално за вас сме подготвили курса "HTML & CSS - май 2020". Запишете се, очакваме ви!