Loading...

Spring става все по-популярен днес. Защо това е така и как да надградите наличните си умения в областта?

avatar Катерина Костадинова 1 минута
Spring става все по-популярен днес. Защо това е така и как да надградите наличните си умения в областта?

Spring Framework е работна рамка (framework) с отворен код (open source) за Java платформата. Spring framework предоставя много функции, които улесняват разработването на Java-базирани enterprise приложения, както и интеграционни решения, типични за event-driven архитектури и messaging-centric архитектури. 

Spring е доста мощна работна рамка, използвана за разработване на приложения. В по-широк план можем да кажетем, че Spring Framework е добре дефиниран инструмент, който поддържа няколко уеб приложения, използващи Java като език за програмиране.

Преди пускането на Spring, приложенията са разработвани по JEE (Java Enterprise Edition) стандарти. Благодарение на тези тези стандарти е бил възможен deploy на всеки сървър, поддържащ тези стандарти. Въпреки това са съществували някои проблеми:

- Кодът ставал твърде сложен с напредване на приложението.

- Производителността на системата се влошавала, заради голямата тежест на приложенията и др.

Тези проблеми биват разрешени с въвеждането на Spring Framework. Той бързо става популярен и известен на пазара, поради своята модулност. Той може да бъде разделен на различни модули, всеки от които обслужва собствената си функционалност.

Ако вече сте навлезли в практиката със Spring и имате нужда от надграждане на своите умения, то курсът Spring Advanced – юни 2020 е идеалната следваща стъпка за вас. Защо? Вижте в следващите редове:

Надградете уменията си с курсът Spring Advanced – юни 2020

По време на курса студентите ще усвоят работа с Rest контролери и създаване на Rest API, работа със Spring security, автентикация(authentication) и оторизация (authorization), както и testing (unit и integration). Освен това, в курса ще бъде разгледан и протокола OAuth2, който позволява интегриране на Spring сървиси с платформи като Facebook, Google, GitHub. Друго ценно умение е познаването на реактивното програмиране, както и платформата WebFlux.

През цялото време на обучението, постепенно студентите ще имат възможността да наблюдават и участват в изграждането на напълно завършено и функциониращо web приложение.

Какви знания са необходими, за да се запишем в курса?

Необходими за познания по езика Java, както и базови умения за Web разработка, начални познания в платформата Spring, поне минимални умения за работа с Thymeleaf, мотивация и желание за развитие в Web разработката и по-специално - в Back End development-а.

Не пропускайте да се запишете за предстоящото през юни обучение “Spring Advanced”! Ще имате възможността да се обучавате от топ лектори с богат опит зад гърба си, а обучението е с цялостна практическа насоченост, за да усвоявате възможно най-ефективно и бързо всички нови знания. Очакваме ви!