Loading...

СофтУни и Zuhlke в стратегическо партньорство

avatar Катерина Костадинова 4 минути
СофтУни и Zuhlke в стратегическо партньорство

В следващите редове ще можете да се запознаете по-отблизо с една сравнително нова за България компания - Zuhlke Engineering (Цюлке Инженеринг). Ще ви разкажем за това кои са те, с какво се занимават, какви технологии използват и каква е фирмената им култура. Също така ще разгледаме възможностите за развитие при тях и партньорството им със СофтУни. На въпросите отговарят Даниел Йорданов (софтуерен архитект) и Мартин Царев (ръководител на екип).


Кои са Zuhlke?

Zühlke Engineering e глобална инженерна R&D service компания с Швейцарски корени, над 50 годишна история и вече над 10 000 успешно завършени проекта. Помагаме на нашите клиенти от цял свят да бъдат успешни – на практика да трансформират идеите си в конкретни иновативни продукти и услуги. Това включва не само разработката на софтуер или хардуер, но и постоянното консултиране на клиента и дооформяне на самата идея, така че да се превърне в успех на пазара.

Кои са технологиите, които използвате? По какви проекти работите?


Работим с най-различен набор от технологии, като много от тях са от последната мода в ИТ света. Имаме големи Ентърпрайз клиенти, също и малки стартъп компании, което е резултат от нашата политика на подпомагане на ново-стартиращи компании. Проектите биват здравословен микс от нови - green field проекти, както и по-малко средно и дългосрочни такива. За големите компании се търси сигурност, пърформънс, стабилност, затова там се набляга на high availability архитектури, включващи Kubernetes, Docker, AWS or Azure, or GCP, Microservices, NoSQL DBs. В по-малките проекти се набляга на бързина на излизане на пазара, прототипи, там се работи с най-новите фреймуърци и клауд решения, по-скорошни версии на езиците за програмиране, някои инфраструктурни решения се отлагат за по-късен период с цел бърза възможност да монетизиране на идеята.

Каква е фирмената ви култура? Кое прави екипът ви толкова успешен?

Всяка ИТ компания би казала, че културата им е уникална и специална, такава е и нашата. Ние ценим всеки, даваме възможност за изява, изразяване на мнение, даване на обратна връзка и вземаме решения на база на обратната информация. Много е важна инициативността, обмяната и споделянето на знания по технически теми на различни форуми: мийтъпи, нетуъркинг, фирмени обяди, технически конференции и други.

Работим рамо до рамо с клиента за най-доброто на проекта; даваме насоки при нужда спрямо нашата експертиза и опит за просперитета му. Имплементирали сме най-популярните практики за създаване, поддържане и развиване на код от много високо качество.

По този начин е удоволствие да се работи в добре организиран проект откъм процеси и методологии, както и с лесен за четене, тестване и подреден код.

Какви качества притежава идеалният кандидат за работа при вас?

Човек, който може да работи в екип, да помага на колегите, който е готов да бъде поставен на първо място от екипа си и да постави екипа си на първо място. Много е важно да притежава харизма и да може да „продава“ идеите си, да убеждава и споделя виждания пред аудитория. Да е буден, да търси знание, да не спира да се развива и по този начин да расте заедно с фирмата. Тук засягам само т.нар. личностни качества и ценности, за техническите умения ще стане въпрос след малко.

Какъв е процесът на кандидатстване, през който всеки трябва да премине?

Процесът ни на интервюиране се състои от 3 стъпки. Първата ни стъпка оценява личностни и комуникационни умения, ценностна система и съпричастност. Следва техническо интервю с въпроси по съответните технологии, има отворена част с разискване въз основа на предходен опит на кандидата. Третата стъпка е да поставим кандидата в реална обстановка със задача да направи прототип или да моделира предложение за решение на бизнес изискване.

Нещото, в което сме уникални в нашия интервю процес е, че даваме обратната връзка на момента, в очите на кандидата, а не в шаблонен мейл след две седмици. Така дори и кандидата да не успее да преодолее някоя задача или стъпка от интервюто, получава много ценен фийдбек, който би му помогнал да се подобри за следващите си интервюта.

Какви са възможностите за развитие и растеж? Какви вътрешни обучения предлагате?

Най-важното за развитието и растежа е самата среда на Zuhlke – при нас това са предизвикателните и интересни проекти, както и силните и мотивирани екипи, които предразполагат всеки един от нас да става по-добър всеки ден.

Също така, всеки член на екипа разполага с щедър бюджет за обучения – това включва заделено време и средства, които може да използва както намери за правилно за своето развитие извън проектите. Те могат да бъдат използвани например за курсове, книги, конференции, или по друг начин – всеки има свой собствен подход и фокус при ученето. Zuhlke предлага множество от вътрешни курсове и сертификати в различните си офиси, като те не са задължителни.

Защо партньорството между Zuhlke и СофтУни е толкова важно?

В Zuhlke винаги сме подкрепяли личностното и професионално развитие, а СофтУни е институция, която цели точно това – да превърне талантите днес в бъдещите лидери на пазара утре.