Creating a Blog with HTML5, JavaScript and Kinvey - Part I Счупен краен срок?

Току що забелязах,че домашната за Creating a Blog with HTML5, JavaScript and Kinvey - Part I е с краен срок е 30/06/2016 00:00:00, което означава,че срокът изтича една минута след като изтече срока за домашното JQueary and Ajax Exercises(29/06/2016 23:59:59). Не трябва ли домашната за Creating a Blog with HTML5, JavaScript and Kinvey - Part I да е 30/06/2016 23:59:59?