Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
nbglink avatar nbglink 9 Точки

Creating a Book Library with jQuery, AJAX and Kinvey -

Здравейте колеги,

 

Нещо не успявам да направя логиката за пускане на коментари на упражнението Creating a Book Library with jQuery, AJAX and Kinvey.

С динамичния DOM го докарах до някъде, но не мога да опрделя начин за получаване на данните необходими във функцията addBookComment(bookData, commentText, commentAuthor) (може би нещо не си е на мястото), мъчих го дота време, но не успях да намеря решение, може би липсва някое звено от нишката. ;)

https://github.com/nbglink/SoftwareTechnologies-2016/tree/master/06BookLibrary

Мерси!

 

 

 

Тагове:
1
Софтуерни технологии 29/06/2016 17:23:56
massbless avatar massbless 5 Точки

Като добавяш коментарите по този начин (.append нов ред за всеки елемент от цикъла) не ти ли генерира много на брой редове в таблицата? Доколкото разбирам условието, трябва да има един ред и в него да се вкарат всички коментари като <dil>-ове. В примерната картинка също се вижда само един блок с коментари, а не множество такива. Аз лично все още не мога да измисля как да стане това.

0
29/06/2016 23:40:01
IvoArsov avatar IvoArsov 44 Точки

Аз го мислех по следния начин: когато потребителя кликне на някоя книга (по целия ред за тази книга) отдолу да "изкача" формата за коментари (input за автор, textarea за самия коментар и бутони за Submit и Cancel). После да апендва към тая книга един параграф със спан в края за името на автора (форматирано по начина от условието).
Обаче, когато създавам структурата на таблицата през JS не успявам да му вкарам Onclick функция и за сега съм до тук.

0
ParushevIvan avatar ParushevIvan 0 Точки

 

По време на генениране на списъкът с книги, данните за всяка една от тях (book._id, book.title и т.н.), които се съдържат в променливата book, се запазват като стрингосан обект в скрито input поле на формата за коментари.

var bookString = JSON.stringify(book);
var commentForm = $('<form class="formComment" style="display: none">')
  .append($("<input type='hidden' class='bookData' value='"+bookString+"' />"))
  .append($('</form>'));

 

При натискане на бутон "submit commet" стрингосаните данни от книгата се парват в JSON обект и се изпащат заедно с данните от коментара като аргументи на функцията addBookComment(bookJSON, commentText, commentAuthor).

let bookJSON = JSON.parse(bookData);

 

Понеже има малко разминаване откода в .doc файла и кода от видео лекцията на Наков е необходимо да се направи малка корекция на функцията addBookComment(). Този ред:

bookData.comments.push({text: commentText, author: commentAuthor});

 трябва да се приведе в следния вид:

bookData.comments.push({commentAuthor: commentAuthor, commentText: commentText});

 

Целият код на функцията за зареждане на книгите изглежда така: 

function showListBooksView() {
  showView('viewListBooks');
  $("#books").text('');
  let booksUrl = kinveyServiceUrl + "appdata/" + kinveyAppID + "/books";
  let authHeaders = {
    "Authorization": "Kinvey " + sessionStorage.authToken
  };
  $.ajax({
    method: "GET",
    url: booksUrl,
    headers: authHeaders,
    success: booksLoaded,
    error: showAjaxError,
  });
  function booksLoaded(books, status) {
    showInfo("Books loaded.");

    let booksTable = $("<table>").append($("<tr>")
          .append($('<th>Title</th>'))
          .append($('<th>Author</th>'))
          .append($('<th>Description</th>'))
        );

    for (let book of books) {
      var bookTitle = book.title;
      booksTable.append($("<tr>")
          .append($('<td></td>').text(book.title))
          .append($('<td></td>').text(book.author))
          .append($('<td></td>').text(book.description))
      );

      var bookString = JSON.stringify(book);

      var commentForm = $('<form class="formComment" style="display: none">')
          .append($('<label for="commentAuthor">Your Name: </label>'))
          .append($('<input type="text" id="commentAuthor"/>'))
          .append($('<label for="commentText">Your comment: </label>'))
          .append($('<input type="text" id="commentText"/>'))
          .append($("<input type='hidden' class='bookData' value='"+bookString+"' />"))
          .append($('<button class="addComment" type="button" onclick="addComment()" >Add Comment</button>'))
          .append($('<input id="Cancel" type="button" value="Cancel" onclick="cancelComment()"/>'))
          .append($('</form>'));
      var comWrap = $('<div class="comment-wrap"></div>');

      if (book.comments != null){
        for (var i=0; i < book.comments.length; i++){
          var comment = book.comments[i];
          let comText = $('<div></div>').text('"' + comment.commentText + '"');
          let comAuth = $('<div><i>-- ' + comment.commentAuthor + ' --</i></div>');

          comWrap.append(comText, comAuth);
        }
      }

      comWrap.append($('<a href="#formComment" class="more" onclick="showFormComments()">Add Comment</a>'));
      comWrap.append(commentForm);
      booksTable.append($("<tr>")
        .append($('<td colspan="3"></td>').append(comWrap))
      );
    }
    $("#books").append(booksTable);//video time point: 2:12:22

  }
}

function showFormComments() {
  let a = document.activeElement; // in this case it is the <a> element
  a.style.display = 'none';
  a.nextElementSibling.style.display = 'inline-block'; // nextElementSibling is the hidden form
}

function addComment() {
  let buttonFormSubmit = document.activeElement;
  let parent = buttonFormSubmit.parentNode; //stores the parent node of the active element
  /*
   var buttonIndex = Array.prototype.indexOf.call(parent.children, buttonFormSubmit);
   checks the index of the active element
   which in our case was [5] for the formComment submit button
   */
  let nodes = parent.childNodes; // creates an array of all the child nodes
  let commentAuthor = nodes[1].value;
  let commentText = nodes[3].value;
  let bookData = nodes[4].value;
  let bookJSON = JSON.parse(bookData); //converts the bookData from string format to JSON
  addBookComment(bookJSON, commentText, commentAuthor);
}

function cancelComment() {
  let buttonFormCancel = document.activeElement;
  let parent = buttonFormCancel.parentNode;
  parent.style.display = 'none';
  parent.previousElementSibling.style.display = 'inline-block';
}

function addBookComment (bookData, commentText, commentAuthor) {
  let booksUrl = kinveyServiceUrl + "appdata/" + kinveyAppID + "/books";
  let authHeaders = {
    "Authorization": "Kinvey " + sessionStorage.authToken,
    "Content-type": "application/Json"
  };
  if (!bookData.comments) {
    bookData.comments = [];
  }
  bookData.comments.push({commentAuthor: commentAuthor, commentText: commentText});
  $.ajax({
    method: "PUT",
    url: booksUrl + "/" + bookData._id,
    headers: authHeaders,
    data: JSON.stringify(bookData),
    success: addBookCommentSuccess,
    error: showAjaxError
  });
  function addBookCommentSuccess(data, status) {
    showListBooksView();
    showInfo('Book comment added.')
  }
}

 

0
06/08/2016 22:47:20