Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
dimitur_botev avatar dimitur_botev 112 Точки

Ако питаш за ограничения в един if statement така 

int someNumber = 30;

If(someNumber > 10 && someNumber < 50) { 

//TODO

С оператора && казваш следното -  изпълно този код (//TODO) ако someNumber > 10  и  someNumber< 50. 

За това което си мисля, че искаш да направиш не ти трябва if-else конструкция, но ако дадеш конкретен проблем ще съм по-сигурен в отговора си :)

0
30/06/2016 22:54:10
mitkotodorov avatar mitkotodorov 3 Точки

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _100___200
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int number = int.Parse(Console.ReadLine());

            if (number < 100)
            {
                Console.WriteLine("Less than 100");
            }

            if (number > 100 && number < 200)
            {
                Console.WriteLine("Between 100 and 200");
            }

            if (number > 200)
            {
                Console.WriteLine("Greater than 200");
            }
           
        }
    }
}
 

Работи перфектно, но jundge-a ми дава 80/100. Пробвах входовете, които са дадени в условието и всичко беше точно

0
dimitur_botev avatar dimitur_botev 112 Точки

Промени number >= 100  и number >= 200 (втора и трета проверка). Само тия две стойности не ги покриваш като гледам, и най-вероятно там гърми

0
30/06/2016 23:11:34
NinaK avatar NinaK 21 Точки

Като не вземеш пълния брой точки, отваряй Deatils в джъджа, за да видиш къде са ти проблемите.

0
Losko avatar Losko 69 Точки

Ето пример за if else:

if (n < 100)     
        {
            Console.WriteLine("Less than 100");  // Ако Н е по малко от 100 
        }
        else if (n >= 100 && n <= 200)
        {
            Console.WriteLine("Between 100 and 200");  // Ако Н е между 100 и 200
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Greater than 200"); // При всеки друг случай
        }
Когато искаш да имаш един "Блок код " с последователни проверки исползваш if > else if > else if ... else
Ако искаш да имаш много индивидуални проверки тогава си ползвай само if > if ....

0
01/07/2016 07:56:33
Alex0101 avatar Alex0101 374 Точки

Здравей,

на кратко за if и if else имаш няколко възможности.

 

if(boolean_expression)
{
   /* statement(s) will execute if the boolean expression is true */
}
else
{
   /* statement(s) will execute if the boolean expression is false */
}

Това е стандартното използване на if - else. Ако дадено условие е изпълнено се изпълнява едната част от кода, в противен случай- другата.

 

Имаш възможност и за по- сложни проверки.

f(boolean_expression 1)
{
   /* Executes when the boolean expression 1 is true */
}
else if( boolean_expression 2)
{
   /* Executes when the boolean expression 2 is true */
}
else if( boolean_expression 3)
{
   /* Executes when the boolean expression 3 is true */
}
else 
{
   /* executes when the none of the above condition is true */
}

 

Тук на практика става следното. Проверява се първото условие, само ако не е изпълнено се проверява второто, след това при невярно условие две, се проверява третото.

Тук е важно да обърнеш внимание, че булевият израз може да е сложен. На негово място може да слагаш , както единични изрази от рода на a==b, така може да поставяш и доста по-сложни изрази стига резултатът им да е bool.

 

Прилагам ти и пример, за операторите за сравняване.

 

 

Less than   <

 

 

Greater than  >

 

 

Less than or equal to <=

 

 

Greater than or equal to >=

 

 

Equality operator ==

 

 

Inequality operator !=

 

Като може и да слагаш по някалко условия на мястото на bool expression, като ги обединяваш с логически оператори- И , ИЛИ и тн.

&& Called Logical AND operator. If both the operands are non zero then condition becomes true. (A && B) is false.
|| Called Logical OR Operator. If any of the two operands is non zero then condition becomes true. (A || B) is true.
! Called Logical NOT Operator. Use to reverses the logical state of its operand. If a condition is true then Logical NOT operator will make false. !(A && B) is true.

 Надявам се да съм бил полезен.

Успех

0
01/07/2016 09:44:00