Звук и картина

Здравейте, много ви моля да помислите за качеството на звук и картина, което предлагате на хора, които са решили да си закупят от вас , он лайн курс. Всички ние, които сме се обучаваме в този вариант на курса се оплакваме от лошото качество на лекциите.

Поздрави и пожелания за успех в този проблем.