Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
YavorSpassov+deleted! avatar YavorSpassov+deleted! 133 Точки

Грешка в условието на 11. Increasing 4 Numbers from Sample Coding 101 Exam - Jan 2016?

Judge

Условие:
"По дадена двойка числа a и b да се генерират всички четворки n1, n2, n3, n4, за които an1 < n2 < n3 < n4b."

"Входът съдържа две цели числа a и b в интервала [b…1000] "


Интервалът не е ли [1…1000], тъй като по условие  an1 < n2 < n3 < n4b?

 

Тагове:
-2
Programming Basics 14/07/2016 01:07:08
borislav9212 avatar borislav9212 744 Точки

Интервалът. трябва ти да го зададеш, задава се чете от конзолата "a: и "b". И е казано казано краят "b" да не надвишава 1000. Аз съм я направил с 5 вложени цилкъла и една проверка  ако няма 4 нарастващи числа д аизпише "No". Код.

0
YavorSpassov+deleted! avatar YavorSpassov+deleted! 133 Точки

Няма връзка с разискваното, а задачата съм я решил отдавна.

0
borislav9212 avatar borislav9212 744 Точки

Като въвеш а = 0; b = 6, примерно, задачата пак си върви. и Judge открива грешка, че започва от "0", следователно не започва от "1". "а" трябва да ти е <= "n1" - първото число и "n4" трябва да ти <= "b".

0
14/07/2016 06:55:59
Maria_ls avatar Maria_ls 383 Точки

Да, вероятно е объркано условието и интервалът трябва да е [1...1000], но пък не е толкова фатално, защото ние и без това не правим проверки.

Т.е. а е в интервала [1...1000]  и в е в интервала [1...1000], като а < в  (това не знам дали се подразбира по условие)

0
14/07/2016 08:09:32
Stradjazz avatar Stradjazz 30 Точки

Вероятно е правописна грешка, защото в друга от задачите - четириъгълник със звезди, в условието пише "...да се отпечата диаманта...", когато си е правоъгълник, а не диамант. ;)

0