Java OOP Basics Exam 10 July System Split

Има ли някой без оценка от ръчна проверка, защото аз нямам, никакви точки (нито коментари) от ръчната проверка и съответно изпита ми е със статус невзет.