[Eкипен проект с JS - фотогалерия] Странно поведение при Rest заявка

Добър вечер,

имаме "администратор" във приложението за екипния проект. Опитвам се да му добавя функционалност  за "заключване" обикновенните юзъри. Ето какво пише в документацията на Kinvey по въпроса - цък .

Подавам му всичко нужно през RESTful, и всичко е OK. Но когато го напиша в приложението следната заявка: 

let dataForLockdown = {
           "userId": '"' + user + '"',
           "setLockdownStateTo": true
};

let lockdownUsersUrl = kinveyServiceBaseUrl + "rpc/" + kinveyAppID + "/lockdown-user";

  
$.ajax({
 method: "POST",
 url: lockdownUsersUrl,
 data: dataForLockdown,
 ContentType: "application/json",
 headers: kinveyAuthHeaders,
 success: alert("SUCCESS"),
 error: alert("FAIL")
});

се получава Status Code: 400 Bad Request в response header-а и response body-то ми връща ей този JSON:

{
"error":"ParameterValueOutOfRange",
"description":"The value specified for one of the request parameters is out of range",
"debug":"The setLockdownStateTo parameter must contain a boolean value. The type of
 the parameter is currently string"
}

 Все си мисля, че на "setLockdownStateTo" като му задам true без скоби, му задавам boolean.
Интересното е, че при рест клиента го пиша по абсолютно същия начин и минава, пък в приложението - не иска.