[C# OOP Advanced] - Краен срок за записване за повишителен изпит.

Тъй като още нямаме резултати (или поне някои от нас - колегите от Java OOP Advanced вече имат), би било удачно да се удължи крайният срок за записване за повишителните. В противен случай, при положение, че няма как да знаем дали сме доволни от оценката, сме принудени да записваме на сляпо.