JS Core Записване

Кога ще бъде пуснато записването за модул JS Core?