Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Alexandra6 avatar Alexandra6 0 Точки

За знак "<" може да използваш &lt; а за знак ">" &gt; . Ако например искаш да напишеш <h1>  ще стане така : &lt;h1&gt; . Ако искаш <div>  - &lt;div&gt; :))  Абривиатурите може лесно да ги запомниш от lower than  и greater than .

0
27/08/2016 19:45:05
jana.jecheva avatar jana.jecheva 27 Точки

http://www.w3schools.com/html/html_entities.asp 

И по-специално < да се замени с &lt;  ,а  > да се замени с &gt; 

Пример. <h1>something...</h1> да стане &lt;h1&gt;Something...&lt;/h1&gt;

1
27/08/2016 19:48:23