Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Kppavlov avatar Kppavlov 0 Точки

1000 дни на земята

Здравейте ! :) Имам решение за задачата, което за съжаление не се приема от джъджа. Отговорите ми излизат. Моля провере и кажете: Къде бъркам? Проверете го на студиото. Там излизат всички отговори

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace dateANDtime
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var input = (Console.ReadLine());
            string date = input;
            DateTime time = DateTime.Parse(date);
            DateTime answer = time.AddDays(999);
            Console.WriteLine("Today: {0:dd-MM-yyyy}", time);
            Console.WriteLine("1000 days from now will be : {0:dd-MM-yyyy}", answer);
        }
            }
        }

Тагове:
0
Общи приказки
ZornitsaSerbezova avatar ZornitsaSerbezova 454 Точки

1. Трябва да ползваш ParseExact, защото иначе датата, въведена по този начин, някъде може да не се разчете правилно и явно Judge не я чете правилно.

2. Judge не харесва излишен изход като Today: {0:dd-MM-yyyy} ала бала. Придържай се към условието за вход и изход при решаване на задачите.

Ето ти редактиран код:

using System;
using System.Globalization;

namespace _06.StopNumber
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            DateTime time = DateTime.ParseExact(Console.ReadLine(), "dd-MM-yyyy", CultureInfo.InvariantCulture);
            DateTime answer = time.AddDays(999);
            Console.WriteLine(answer.ToString("dd-MM-yyyy"));
        }
    }
}

 

3. Това няма отношение към Judge, но е напълно излишно да правиш така  var input = (Console.ReadLine()); string date = input;

Тук четеш една променлива, и после я присвояваш на друга променлива, която е от същия тип ама с друго име. Оше при var input = (Console.ReadLine()); input си става string.


 

0
07/09/2016 15:26:41
Kppavlov avatar Kppavlov 0 Точки

Благодаря :) 

0