Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
YavorSpassov+deleted! avatar YavorSpassov+deleted! 133 Точки

Advertisement Message from Objects and Classes - Exercises

Question
Solution
 

Реших задачата с налучкване и имам въпрос по нея. Първоначално редът "Random number = new Random();" беше във for цикъла, но ми даваше няколко еднакви реда, макар всеки ред да беше генериран от случайни фрази от масивите. Извадих го от цикъла (това ми бе налучкването) и ми даде различни редове, както се иска по условие. Защо в първия случай е грешен резултът, а във втория - верен?

1
Programming Fundamentals 10/09/2016 03:46:28
Innos avatar Innos SoftUni Team 419 Точки
Best Answer

Общо взето "произволността" се повтаря ако го пресъздаваш в достатъчно малки интервали от време, ето един отговор от StackOverflow който трябва да ти отговори на въпроса.

1
10/09/2016 03:53:49
YavorSpassov+deleted! avatar YavorSpassov+deleted! 133 Точки

Ясно. Не трябва да се ползва същият seed повторно в цикъл.

0