Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Plamen27 avatar Plamen27 599 Точки

Ето една добра идея:

 

 char[] message = new char[encryptedMessage.Length];
        for (int i = 0; i < message.Length; i++)
        {
            if (encryptedMessage[i] % mask == 0)
            {
                message[i] = (char)(encryptedMessage[i] + mask);
            }
            else
            {
                message[i] = (char)(encryptedMessage[i] - mask);
            }
        }
 Array.Reverse(message);

За изход може така:

Console.WriteLine(string.Join("", message));

 

Не съм я навързвал съвсем точно с твоя код, но мисля, че ще съобразиш, как да го направиш.

0
24/09/2016 13:16:57