Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
desislava88 avatar desislava88 0 Точки

Разминаване между примерни данни от упражнения и резултата при същите входни данни от judge системата

Здравейте

Забелязах разминаване между примерните отговори, които сте дали на задача 11 от лекция "Data Types and Variables - Exercises" за курса по "Programming Fundamentals Tech Module" и резултата от Judge системата, която тества при същите входни данни.

Ето текста на задачата:

Create a program to ask the user for a distance (in meters) and the time taken (as three numbers: hours, minutes, seconds), and print the speed, in meters per second, kilometers per hour and miles per hour.

Assume 1 mile = 1609 meters.

Input

  • On first line you receive – distance in meters
  • On second – hours
  • On third – minutes
  • On fourth – seconds

Output

Every number in the output should be precise up to 6 digits after the floating point

  • On first line – speed in meters per second (m/s)
  • On second line – speed in kilometers per hour (km/h)
  • On third line – speed in miles per hour (mph)

Examples

Input

Output

 

Input

Output

 

Input

Output

1000

1

1

0

0.2732241

0.9836066

0.6113155

 

10000

0

20

30

8.130081

29.26829

18.19036

 

200000

2

5

0

26.66667

96

59.66439

 

 

Разминаването се получава при входните данни на втория пример и по конкретно в стойностите на 8.130081 от примерните данни и 8,130082 като резултат на системата. 

Написах си програмата. Тествам я с примерните входни данни и получавам точните резултати, като тези които сте показали и вие, но след като си пуснах сорс кода на системата за оценяване, тя изтества с входни данни 1000,0,20 и 30 и се получи горното разминаване.

 

 

0
Programming Fundamentals 28/09/2016 23:58:03
t_zhelev avatar t_zhelev 24 Точки

Тази задача толкова я псувах. Цялата е омазана до няма и къде. В жокерите пише double ще ви стигне да я направите, да ама като ползваш double, не се получава. В тази тема има решение, което работи.

https://softuni.bg/forum/11920/data-types-and-variables-exercises-11-convert-speed-unit

0