Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
bMedarski avatar bMedarski 148 Точки
Best Answer

Условие не намерих, но в задачата се изисква следното:

Четеш от конзолата число n. На следващите n на брой реда четеш числа на които накрая трябва да изведеш също на отделни редове - Sum , Min , Max и Average.

Output-a е в формат

"Sum = отговора"

"Min = отговора" 

"Max = отговора"

"Average = отговора"

Предполагам че се очаква да вкараме числата в масив и да използваме методите към него.

Моето решение за 100/100 - http://pastebin.com/UHbxKNub

2
YavorSpassov+deleted! avatar YavorSpassov+deleted! 133 Точки

Тази задача трябва да е със звездичка, защото не се знае условието и се изисква да имаш въображение. :)
Ето го и моето решение:
 

      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      List<double> nums = new List<double>();
      while (n>0)
      {
        double num = double.Parse(Console.ReadLine());
        nums.Add(num);
        n--;
      }
      Console.WriteLine($"Sum = {nums.Sum()}");
      Console.WriteLine($"Min = {nums.Min()}");
      Console.WriteLine($"Max = {nums.Max()}");
      Console.WriteLine($"Average = {nums.Average()}");

 

2
Konstantin_Kosev avatar Konstantin_Kosev 11 Точки

Условието може да се открие в предишното издание на курса.

0