Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Flyer avatar Flyer 150 Точки

Стойности на типовете данни в C#

Здравейте! Във връзка с темата "Primitive Data Types", реших да направя таблица с типовете данни в езика C# и стойностите които могат да заемат те.

 

Тип
данни

      

Стойност по
подразбиране

      

Минимална
стойност

      

Максимална
стойност

sbyte0-128127
byte00255
short0-3276832 767
ushort0065 535
int0-21474836482 147 483 647
uint0u04 294 967 295
long0L-9 223 372 036 854 775 8089 223 372 036 854 775 807
ulong0u0

18 446 744 073 709 551 615

float0.0f±1.5×10-45±3.4×1038
double0.0d±5.0×10-324±1.7×10308
decimal0.0m±1.0×10-28±7.9×1028
booleanfalse
true or false
char'\u0000''\u0000''\uffff'
objectnull--
stringnull--
 

Важно е да се отбележи, че при препълване на числовите типове, не се извежда грешка, а броенето продължава, започвайки от минималната им стойност. Изключение прави: decimal

Ако търсите нещо, което може да побере всичко, решението е BigInteger. За да го използвате обаче ще е нужно да добавите референция към проекта, в който искате да го включите:

 
VS Add Reference   System Numerics
 И съответно 'using System.Numerics;' в началото на проекта.


Внимание!

Изчисленията, които извършва BigInteger за да ви позволи да работите астрономически големи числа са бавни, и използването му без добра причина не е препоръчително.

Успех с проектите!

10
Programming Basics
ViValDam avatar ViValDam 16 Точки

Flуеr 

има команди ,които ти изкарват веднага тези стойностти от таблицата и във всеки момент  :

Console.WriteLinе(int.MaxValue);
Console.WriteLine(int.MinValue);

смени интежер с другите типове , за другите типове 


2
HPetrov avatar HPetrov 822 Точки
Искам само да добавя за някои хора, които държат да знаят на изуст всичко. Не е нужно да знаете точните гранични стойности на типовете данни. С времето като ги опражните 50-60 пъти ще си знаете например, че int границите му са малко над 2 милиарда като следователно просто signed типовете са 2 пъти по големи от максималната стойност на unsigned. Просто с времето научавате приблизителните им стойности и можете да си правете  преценка дали даден тип превърта на някоя задача или не би трябвало :)
1