Enterprisese Java Beans лекция от 24.10

Здравейте

Мисля, че има някакъв проблем със записа. Почва да се повтаря от 0:27 мин и 1:02 , като че ли е записано отгоре.