Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
djc_bg2015 avatar djc_bg2015 922 Точки

Unit Testing Exercise - Problem 2 - Неточност

Здравейте,

има неточност в задача 2 от упражнението.

По услове, фунцията , която трябва да тестваме е:

function lookupChar(string, index) {
  if (typeof(string) !== 'string' || !Number.isInteger(index)) {
    return "Incorrect Type!";
  }
  if (string.length <= index || index < 0) {
    return "Incorrect Parameters!";
  }

  return string.charAt(index);
}

а джъдж очаква вместо Incorrect Type! -> undefined

и вместо Incorrect Parameters! -> Incorrect index

 

2
JavaScript Advanced 27/10/2016 00:05:05
Innos avatar Innos 419 Точки

Оправено.

1