Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Maria_ls avatar Maria_ls 383 Точки

[Language specifics - Exercise] 07. Prime number - JS проблем

Здравейте, някой може ли да ми каже какъв му е проблемът на този код - гърми за време на последните два теста в Judge. Струва ми се, че числото на входа е по-голямо от обхвата на int в Java script. И също така каква е алтернативата на long, като няма parseLong?

http://pastebin.com/70Huw0eJ

0
Софтуерни технологии 27/10/2016 13:42:45
Lyubozar avatar Lyubozar 47 Точки
Best Answer

Трябва да подадеш num в isPrime, а не инпута, защото той не ти е парснат. Иначе може да позваш Number(input) за парсване на каквото и да било число.

1
Maria_ls avatar Maria_ls 383 Точки

Много благодаря! С isPrime(num) гръмна друг тест, но с Number(input) мина всичко.

0