Business Model Canvas Interaction

Здравейте, Изгледах идеата от платформата за Business model Canvas и смятам, че се ориентирах как тя се попълва. Но след това не мога точно да дефинирам как се определят интеракциите между нейните отделни части - имам предвид след като си имаме канавата направена как точно това ни помага да си разпишем бизнес модела и план-а за действие. Някак това ми се загуби в края на лекцията. Може ли съвет дали с ресурс или кратко обяснение. Т.е. от графичното как минаваме към хоризонтално описване.