Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Georgiew3979 avatar Georgiew3979 2 Точки

задача 02. Check for Symmetry

Моля някой да ми каже каква е разликата между двата кода за джъджа:

Решение №2140095 от Georgiew3979 към задача 02. Check for Symmetry - 25 точки

describe("is Symmetrics", function() {
    it("should return false for [1,2,3,4,2,1]", function () {
        expect(isSymmetric([1,2,3,4,2,1])).to.be.equal(false);
    });

     it("should return false for [-1,2,1]", function () {
        expect(isSymmetric([-1,2,1])).to.be.equal(false);
    });

   it("should return true for [1]", function() {
        expect(isSymmetrics([1])).to.be.equal(true);
    });
     it("should return true for [5,'hi',{a:5},new Date(),{a:5},'hi',5]", function () {
        expect(isSymmetric(5,'hi',{a:5},new Date(),{a:5},'hi',5)).to.be.equal(true);
    });
    it("should return false for 1,2,1", function() {
        expect(isSymmetrics(1,2,1)).to.be.equal(false);
    });

});

 

Решение №2139885 от Georgiew3979 към задача 02. Check for Symmetry - 100 точки

describe("isSymmetric(arr)", function () {
   
    it("should return false for [1,2,3,4,2,1]", function () {
        expect(isSymmetric([1,2,3,4,2,1])).to.be.equal(false);
    });
  
    it("should return false for [-1,2,1]", function () {
        expect(isSymmetric([-1,2,1])).to.be.equal(false);
    });

    it("should return true for [1]", function () {
        expect(isSymmetric([1])).to.be.equal(true);
    });
    it("should return true for [5,'hi',{a:5},new Date(),{a:5},'hi',5]", function () {
        expect(isSymmetric([5,'hi',{a:5},new Date(),{a:5},'hi',5])).to.be.equal(true);
    });

    it("should return false for 1,2,2,1", function () {
        expect (isSymmetric(1,2,2,1)).to.be.equal(false);
    });
});

 

Тагове:
0
JavaScript Advanced
hammer4 avatar hammer4 115 Точки

На някои от тестовете в първото решение функцията е isSymmetrics. на други isSymmetric

1
31/10/2016 23:50:55
Georgiew3979 avatar Georgiew3979 2 Точки

Благодаря, това помогна с 25 точки, но все още има два теста които не минават.

0
viktor.pts avatar viktor.pts SoftUni Team Trainer 331 Точки

На третия тест не си сложил входния параметър в масив.

0
Georgiew3979 avatar Georgiew3979 2 Точки

Благодаря, сега е ОК

0