JavaEE - домашано въпрос

Тъй като не съм готов с проекта все още, а гледам, че размера на домашната е 8 MB.

Системата, ще приеме ли по-голям размер, понеже само jar файловете в папка WEB-CONTENT/WEB-INF/lib са 10 MB?