Визуализация в Judge

Имам предложение за визуализация на напредъка ( решаване на задачи ) в Judge системата.

Става въпрос за визуализация на цялостния напредък, за това колко и кои задачи си решил. 

Може да се раздели цветово - зелено за 100/100 точки, жълто за N точки/100 , червено за 0/100 точки, сиво за задачи, които не са решавани.

По този начин, всеки ще може да следи, колко е напреднал в решаването на задачи, къде има пропуснати задачи, а и от SoftUni ще може по - лесно да следят напредъка на даден човек.

Примерно, ако си по - напреднал, но си Basic, и искаш да решаваш задачи от Tech Modul - решаваш и това се отбелязва в системата и след това, като влезеш в Теch, знаех че тези задачи си ги решавам и продължаваш напред.

 

Надявам се да съм бил описателен, за да може да ми разберете идеята. Ще се опитам да намеря пример, който да Ви дам.

Поздрави,

Иван