Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
VikiAlexsieva avatar VikiAlexsieva 1 Точки

Object reference not set to an instance of an object. В ASP.NET MVC

Здравейте, срещам този проблем в екшъна "
            var getAll = this.Data.Marketings.All().ProjectTo<MarketingViewModels>();" проблема ми е тук, но не знам как да го оправя. Опитах какво ли не. 

1. опитах  в заявката да съм малко по конретна като кажа колко искам да ми се дадът, как да ми се селектират, но без резултат.

 

Тук можете да видите таблицата в базата ми данни:

 public class Marketing
    {
        private ICollection<Point> point;
        public Marketing()
        {
            this.point = new HashSet<Point>();
        }
        public int Id { get; set; }
        public string Name { get; set; }
        public DateTime StartTime { get; set; }
        public DateTime EndTime { get; set; }
        public string Description { get; set; }
        public int PointId { get; set; }
        public virtual ICollection<Point> Point {
            get
            {
                return this.point;
            }
            set
            {
                this.point = value;
            } }
    }

А тук можете да видите и самият ViewModel

  public class MarketingViewModels : IMapFrom<Marketing>
    {
        public int Id { get; set; }
        public string Name { get; set; }
        public string Description { get; set; }
        public string StartTime { get; set; }
        public string EndTime { get; set; }
    }

0
C# MVC Frameworks - ASP.NET
nakov avatar nakov SoftUni Team Trainer 5297 Точки

Разбий си израза на възможно повече части и виж къде точно гърми:

  • this == null?
  • this.Data == null? -> това е най-вероятното
  • this.Data.Marketings == null?
  • или this.Data.Marketings.All() == null?

Тогава ще проследиш кое точно е null и защо.

Наков

2