Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
nmihaylov avatar nmihaylov 1 Точки

Добавяне на бойни единици

Здравейте,

 

Опитвам се да направя правенето на бойни единици, но нещо не мога да се оправя с формата, която трябва да се събмитне.

Как да направя, така че на всеки бутон "Arm units" да има по 1 форма, която да сочи към @Route("/armUnits", name="arm_units")

В момента ми се получава това:

В units/index.html.twig имам:

  <h3>Barracks - arm more units</h3>
  <table class="table table-striped table-hover">
    <thead>
    <tr>
      <th>Name</th>
      <th>Costs per 1 unit</th>
      <th>Count</th>
      <th>Add units</th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
    {% for unit in units %}
      {{ form_start(form) }}
      <tr>
        <td>{{ unit.name }}</td>
        <td>
          {% for unit_cost in unit.costs %}
            <b>{{ unit_cost.resource.name }}</b>: {{ unit_cost.amount }}
          {% endfor %}
        </td>
        <td>
        {{ form_widget(form) }}
        </td>
        <td>
          <button type="submit" class="btn btn-primary btn-xs">Arm units</button>
        </td>
      </tr>
      {{ form_row(form._token) }}
      {{ form_end(form) }}
    {% endfor %}
    </tbody>
  </table>

UnitType:

class UnitType extends AbstractType
{
  public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options)
  {
    $builder->add('unit_count', IntegerType::class);
    $builder->add('unit_id', HiddenType::class);
  }

  public function configureOptions(OptionsResolver $resolver)
  {
      $resolver->setDefaults(array(
        'data_class' => Unit::class,
      ));
  }

  public function getName()
  {
    return 'kingdom_game_bundle_unit';
  }
}

UnitsController:


class UnitsController extends KingdomCurrentController
{
  /**
   * @Route("/units", name="units")
   * @return \Symfony\Component\HttpFoundation\Response
   */
  public function indexAction()
  {
    /** @var Kingdom $kingdom */
    $kingdom = $this->getDoctrine()->getRepository(Kingdom::class)->find($this->getKingdomId());
    $units = $this->getDoctrine()->getRepository(Unit::class)->findAll();
    $unit = new Unit();
    $form = $this->createForm(UnitType::class);


    return $this->render('units/index.html.twig',
      array(
        'units' => $units,
        'kingdom' => $kingdom,
        'form' => $form->createView()
      ));

  }


  /**
   * @Route("armUnits")
   * @param Request $request
   * @return \Symfony\Component\HttpFoundation\Response
   */
  public function armUnits(Request $request){
    $kingdom = $this->getDoctrine()->getRepository(Kingdom::class)->find($this->getKingdomId());
    $units = $this->getDoctrine()->getRepository(Unit::class)->findAll();
    $unit = new Unit();
    $form = $this->createForm(UnitType::class, $unit);

    $form->handleRequest($request);

    if ($form->isSubmitted() && $form->isValid()) {...}

    return $this->render('units/index.html.twig',
      array(
        'units' => $units,
        'kingdom' => $kingdom,
        'form' => $form->createView()
      ));
  }

}

 

0
PHP Web Development 12/12/2016 15:44:43
RoYaL avatar RoYaL Trainer 6847 Точки

В момента ми изглежда да е точно така както си казал, че искаш да е. Какъв е проблемът? Няма го текстовото поле за брой единици ли?

0
nmihaylov avatar nmihaylov 1 Точки

Да, има само 1 поле за брой единици, а трябва да са 2 - по 1 поле за всеки вид бойни единици.

0
12/12/2016 17:09:03
RoYaL avatar RoYaL Trainer 6847 Точки

пробвай вместо form.widget да бъде нормално текстово поле <input type="text" name="units[unit_count]" ....

0