findBy() да върне масив може би някога...?

False positive - решене проблема, не ми трябва масив, просто недочитане... има гетъри към резултата..