Разработка на микросървиси с технологии на Майкрософт

Тъй като не успях да присъствам на този семинар има ли записано видео от него и дали ще бъде качено ?!