Интересен сайт за корелации между неща които не са свързани

http://tylervigen.com/spurious-correlations