Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
ddrajko avatar ddrajko 5 Точки

Square of stars

Здравейте,

може ли да ми кажете защо получавам 0 т. за сления код'(получава се грешка, а при мен е ОК):

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace stars
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Write("Enter the number of stars: ");            
            var n = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Clear();
            Console.WriteLine(new string('*', n));

            for (int a = 1; a <= n-2; a = a + 1)
            {
                

                Console.Write("*");
                Console.Write(new string(' ', n-2));
                Console.WriteLine("*");
               
            }
            Console.WriteLine(new string('*', n));
        }
    }
}

 

 

Тагове:
0
Programming Basics
krasi1105 avatar krasi1105 380 Точки

Това е грешката, която ти дава джъджа: 

Unhandled Exception: System.IO.IOException: The handle is invalid.

   at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
   at System.Console.GetBufferInfo(Boolean throwOnNoConsole, Boolean& succeeded)
   at System.Console.Clear()
   at stars.Program.Main(String[] args)

Не е трудно да забележиш Console.Clear(), което е проблема. Първият Console.WriteLine не следва условието на задачата и също се приема за грешка.

0
AdemTsranchaliev avatar AdemTsranchaliev 2 Точки

Махни  "   Console.Write("Enter the number of stars: ");" този текст, защото judje системата го приема за грешка. Направи също var да е int и премахни Console.Clear();. Това е.

0
ddrajko avatar ddrajko 5 Точки

Благодаря на всички! Вече получих 100 точки

0